Nelli Kantola teki opinnäytetyönään asiakastyytyväisyystutkimuksen

Ennen opinnäytetyöprosessia luulin omaavani jo laajan käsityksen asiakastyytyväisyydestä. Olen aina työskennellyt palvelualalla, joten luulin tietäväni mitä hyvä asiakaspalvelu on. Opinnäytetyöprosessin aikana käsitykseni kuitenkin laajeni huomattavasti.

Asiakastyytyväisyys ei koostukkaan pelkästä hyvästä palvelusta vaan monista pienistä asioista, joita itse asiakaskaan ei välttämättä osaa ajatella. Tähän kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi asiakaspolku, asiakaskokemus sekä kokemusympäristö. Tyytyväinen asiakas siis syntyy asiakkaan näkökulmasta tarkkaan mietitystä palvelukokonaisuudesta. Palvelukokonaisuus vuorostaan käsittää kaiken siitä hetkestä lähtien kun asiakas kuulee yrityksestä ensimmäisen kerran, aina siihen asti kun asiakas on kuluttanut yrityksen tarjoaman palvelun tai tuotteen loppuun – ja vielä sen jälkeenkin.

Tyytyväinen asiakas syntyy onnistuneesta asiakaskokemuksesta. Asiakaskokemus vuorostaan sisältää kaiken mitä asiakas näkee ja tuntee: hajut, maut, äänet ja tuntemukset. Jokainen asiakas saa yrityksestä joka tapauksessa jonkinlaisen asiakaskokemuksen, oli palvelu ja muut asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät sitten hyviä tai huonoja. Huono asiakaskokemus johtaa tietysti tyytymättömiin asiakkaisiin ja hyvä asiakaskokemus tyytyväisiin. Jos jokin asia on erityisen hyvää voi se nostaa koko asiakaskokemuksen tasoa paremmaksi, ja vastaavasti taas jos jokin osa-alue epäonnistuu voi se pilata koko asiakaskokemuksen.

Asiakaskokemukseen vaikuttaa myös kokemusympäristö; esimerkiksi luontomatkailun palveluissa luonto kokemusympäristönä on keskeinen osa asiakaskokemusta. Eräoppaiden retkistä saattaisi uskottavuus kadota, jos ne järjestettäisiin kaupungin puistossa!

Opinnäytetyössäni tutkin asiakkaiden tyytyväsyyttä Koivuniemen Herran farmiin. Farmilla kokemusympäristö on huomioitu hyvinkin tarkasti; teemana on vanha suomalainen maatilan elämä. Teemasta on tehty osa kokemusympäristöä: tilalla soi vanha suomalainen musiikki, työntekijöiden vaatteet ovat vanhanaikaisia renkien sekä piikojen vaatteita ja koristeina on käytetty paljon vanhoja maatilan työvälineitä. Lisäksi yritys vielä sijaitsee oikeasti vanhalla maatilalla.

Asiakaskokemus lähtee syntymään heti asiakkaan ensikosketuksesta yrityksen kanssa. Asiakaspolku voi lähteä käyntiin esimerkiksi markkinoinnin kautta; asiakas näkee yrityksen markkinointimateriaalia joko sosiaalisessa mediassa, televisiossa, lehdessä tai jossakin muussa viestintä kanavassa. Markkinoinnin välityksellä asiakaalle syntyy ennakkokäsitys yrityksestä. Tämän jälkeen asiakas päättää joko ostaa tai olla ostamatta yrityksen tuotteita tai palveluita. Päätöksen tehtyään ostava asiakas etsii todennäköisemmin tietoa yrityksestä verkosta tai kyselee tutuiltaan. Asiakas voi päätyä ostamaan tuotteen esimerkiksi verkkokaupasta, jolloin verkkokaupan käytettävyys vaikuttaa isosti asiakaskokemukseen, tai sitten asiakas päättää lähteä käymään yrityksessä paikan päällä, jolloin asiakaspalvelija on iso vaikuttava tekijä asiakkaan kokemukseen.

Ostettuaan ja käytettyään tuottteen tai palvelun asiakas muodostaa oman mielikuvansa ja tässä vaiheessa ennakkokäsitykset osoittautuvat joko oikeiksi tai vääriksi. Hyvän asiakaskokemuksen saanut asiakas todennäköisesti ostaa yritykseltä uudestaan ja suosittelee yritystä tutuilleen.

”Asiakas ei muista sitä mitä sanoit vaan sen mitä sait heidät tuntemaan” – kirjoittajaa en muista, mutta tämä lause on jäänyt erityisesti mieleeni opinnäytetyöprosessistani. Käsitykseni aiheesta on laajentunut aivan valtavasti ja pyrinkin jatkossa omassa työskentelyssäni miettimään asiakastyytyväisyyttä laajempana käsitteenä kuin pelkästään hyvä asiakaspalvelu. Asiakastyytyväisyydestä on muodostunut itselleni selkeä kokonaisuus, jota jokaisen yrityksen ja jokaisen asiakaspalvelijan tulisi miettiä jatkuvasti.

Teksti: Nelli Kantola, matkailuliiketoiminnan restonomi
Kuvat: Pixabay

Finland as a study and tourism destination

As an Asian, education has always been something bland and boring, but it all changed when I chose Finland as my destination for my bachelor’s degree, and SAMK to be specific.

First, let’s talk about Finland’s education. It is said that Finland is the 8th most educated country in the world so you are guaranteed to have a good education here. Then about SAMK, the school teaching method is very practical, as can be expected from an applied science university. The teachers here is also very passionate, they willing to help you with any question related to your studying, even sometimes about your difficulties in living in a new country. This help me a lot in the beginning when I have no knowledge of the place I’m gonna be in the next 4 years.

Besides that, during my study in the Autumn semester, I have studied a lot (as a tourism student) about marketing and tourism as a definition. In my opinion, this is the foundation knowledge for my study in this major. So the teaching structure here in SAMK is also very good. But after all the most important thing I learned here is the ability to self-study. Since I’m a college student, this is a very important skill to have, it is a requirement for anyone.

I am happy I chose Finland

For a person that loves traveling like me (this is also one major reason why I choose tourism as my major), I am happy that I chose Finland as a place for my study. I had the chance to travel abroad to a foreign country and live here. Finland is a northern country so it does have a lot of northern traits such as the people here or the weather.

During the winter it snows most of the time which is quite enjoyable for me, as a tropical country resident, this is a very new experience for me. I enjoy seeing snow showering – in my opinion, it is one of the most beautiful weather phenomenon!

And about the destination here in Finland, it is sad that I haven’t had the chance to travel to any tourist destination in Finland yet, but I sure know Lapland is very popular in the winter (I would love to go there next year). Oh, and Finland is also famous for having the most beautiful beach in northern Europe, Yyteri, which is also here in Pori where I live!


Text and photos: Duy Le, second year International Tourism Management student


An eye-opening travel experience

I have always been passionate about traveling. My family has always traveled ever since I was a kid, so I think that has had a huge impact on my interest in traveling.

I used to think that traveling was just a way to relax and travel to another country to see the most famous landmarks, but during my early teenage years, I started viewing traveling as a way to learn and meet other people and cultures.


The eye-opener

The first trip that really opened my eyes was the vacation to London when I was 15. My friend and I designed our own trip and it was a huge change to holidays that I was used to doing with my family. It really opened my eyes to a whole new way of enjoying traveling. Obviously, we visited the famous attractions, but we tried to not be the most basic tourist stereotype. For example, we didn’t want to take any guided tour busses and wanted to explore London by walking and “surviving” on our own. Because of that we also got to hang around and play frisbee with the local teenagers.What I have noticed after that trip is that I remember a lot more of that vacation than some of the most recent trips. The more I travel with my own freedom and with my own will the more memorable the vacation is. As a traveler, I am open-minded and spontaneous which is really contradicting to my day-to-day persona. I am really rational and I like to plan things beforehand but when I’m traveling, I really try to be a freer spirit.

When I was younger, I wanted to always have the most luxurious hotels and eat in the most expensive restaurants and we often did. I truly feel I was close-minded and later I realized how much I have probably missed during those vacations. But I’m glad that at least now I have the ability to experience more in the future.

My future plans

I chose to study tourism because of the passion I have for traveling, but also because of the reason my personality fits this field of study. I always wanted to study law and I applied for it too, but it felt kind of forced and I didn’t think I would want to have it as my professional career.As a tourism student, I feel that I have more freedom and more opportunities in the future, and the freedom that I lacked in the law field. I don’t stress too much about my career but I do know that I want to travel and socialize with new people!

Text: Vera Karttunen, second year International Tourism Management student
Pictures: Pixabay


My Erasmus+ experience 6106,8 km away from home

I’m not sure how to start this blog post, not for lack of knowledge, but to try to summarize my experience over the last few months in a few paragraphs.

I had always been attracted by that university life in which students were given the opportunity to choose one country among many to live there for a period. And as the saying goes, ’Time flies by and my time has come’. I wasn’t sure which country I was going to choose, but when I read it, it was one hundred percent clear: Finland.

But why Finland? ”You won’t stand the cold”. ”It’s too far away”. ”It’s in the North Pole”. Really? After a lot of brainstorming and questioning my decision, it was clear to me that I wanted to go to the furthest place from my current country to be able to live and learn from a culture extremely different from mine and see what I can learn from it! And obviously to reinforce my English, of course…

But as anyone my age would do nowadays, during the months before, I had to do an FBI inspection of ’Everything I must know about Finland before traveling’ so I swear I knew more about Finland in all those afternoons than in my whole stay.

My first contact with the experience was undoubtedly the outbound flight and its tiring layovers. However, once in the country, I couldn’t help but be amazed by the incredible green landscapes. Pori, which is the city I was going to stay in, looked like a typical city out of a family movie. The organization and structures were more of the same, and although I didn’t understand anything of what the people around me were saying, they seemed to be very friendly and respectful.  

Once the weeks had passed, I had settled into the flat, scouted out the area, and knew the classes I was going to be taught as well as my experience partners, my three stages of what I call ’FIN-Enamoramiento’ began.

Fin = Finland
Enamoramiento (Spanish word) = falling in love

Phase 1 of ‘FIN- Enamoramiento’

This first phase, as in any beginning, is the phase in which you hallucinate everything: people, streets, nature, landscapes, shops, food (although very expensive), weather (in summer and with more daylight hours than normal), education, economy, etc. I couldn’t believe that I was 6106,8 km away from home and living this great opportunity that not everyone can experience. 

The campfire evenings by the river or in the park were magical; the sunsets with those incredible colors were dreamy; the parties with music (some we didn’t understand) and with a group of unforgettable friends where people focus on having a good time; those first contacts with young Finns where, as usual when learning a language, they teach you the most ’beautiful’ words (you know what I mean); the incredible beach of Yyteri or the farm of Merikarvia together with cities like Tampere, Turku, Rauma or Helsinki made my stay a place to live forever.

We were surprised how many Finns had learned Spanish through the series ’La casa de Papel’ or even shocked to have to eat lunch at 11 AM in the morning when for us the usual time was breakfast, or the emphasis and enthusiasm, they put into cheering on their hockey team; among many other cultural shocks.

Phase 2 of ‘FIN-Enamoramiento’

Once the weeks have passed and as usual, the homesickness stage begins, when you start to miss your usual place and all that goes with it: family and friends. Everything reminds you of your home country and the comparisons begin with the food, the climate, the people, etc. Added to this is the fact that we were in the middle of the change of season and although we knew that we were going to have fewer hours of daylight, we were not really used to it.

However, we can only highlight funny anecdotes such as having dinner at 5 PM in the evening, something that would be unthinkable in Spain; confusing the times and thinking that it was 11 PM and it was still 7 PM; those first slips in the snow and comparisons with the calmness with which the Finns walk when they are used to it or even that we were wearing 5 layers of clothes and the rest had only 1 or 2.

Phase 3 of ‘FIN-Enamoramiento’

This is the most beautiful stage of all. At this stage you are already used to living there, you understand the reasons for many things and situations, what to do (good manners) and what not to do (bad manners), the typical foods or the funniest phrases of the language, the exchange of cultures that occurs in many situations and what you learn from it, the desire to discover and make more and more different plans to get to know Finland and its people.

But the most beautiful thing about this phase is undoubtedly the great maturity that you manage to acquire and above all to prove to yourself that you are capable of adapting and learning on your own or with friends in every situation. 

Yes, I know what you are thinking now: ’here comes the most sentimental part to close this blog post’. And the truth is that it is. Finland has undoubtedly been the country where I have stayed the longest after my home country (Spain), and therefore where I have learned the most. Not only culturally speaking, but also because many of the best memories of my life and undoubtedly people have left their mark on me.

It is sad to think that once my experience is over, I will no longer live here, no longer see the people I always see, no longer do what I did here and what is really beginning to form part of my day-to-day life, but what is clear is that my memories will never leave.

I still have the second half of the year to live, and I can’t be more anxious to know what it will bring. Could it be even more surmountable than this one?


Text and photos: Aissatou Díaz-Goudiaby, an Erasmus exchange student from Universidad de la Laguna


Opinnäytetyö Vuojoen kartanon kansainvälistymisestä

Huhtikuussa 2023 International Tourism Management -tutkinto-ohjelmasta Bachelor of Hospitality Management -nimikkeellä valmistunut Elina Nurmi teki opinnäytetyönsä aiheesta Increasing Service Accessibility of International Tourists by Digitalization : Case Vuojoen Kartano Oy. Elina kirjoitti kypsyysnäytteenään aiheesta alla olevan mediatiedotteen.

Vuojoen kartano kansainvälistyy digitalisaation avulla

Vuojoen Kartanon englanninkielinen internetsivu ja verkkokauppa parantavat kartanon löydettävyyttä, sekä helpottavat kansainvälisten matkailijoiden ostokokemusta. Visit Finlandin Datahub sekä Visit Porin verkkokauppa ovat tärkeitä kanavia pienen matkailuyrityksen reitillä kohti kansainvälisempää tietoisuutta. Maaliskuussa 2023 valmistunut opinnäytetyö on ensimmäinen askel yrityksen kansainvälisen digitaalisuuden polulla.

Digitaalinen näkyvyys

Kansainväliset matkailijat etsivät mielellään tietoa verkosta ennen matkansa varaamista ja toteuttamista. Matkailuyrityksen digitaalinen löydettävyys ja näkyvyys matkailijan osaamalla kielellä on käytännössä pakollista, jotta kiinnostus kohteeseen voi syntyä ja varaustapahtuma toteutua. Osana Elina Nurmen projektityyppistä opinnäytetyötä toteutettiin ”In English” -sivu Vuojoen Kartanon internetsivuille sekä englanninkielinen Johku-pohjainen verkkokauppasivu yrityksen jo olemassa olleen suomenkielisen verkkokaupan pohjalta.

Verkkosivun tehtävänä on johdattaa potentiaaliset kansainväliset matkailijat kartanon historian ja nykypäivän äärelle, ja innostaa heitä varaamaan elämyksiä ainutlaatuisessa satakuntalaisessa kartanossa keskellä maalaismaisemaa verkkokaupan upotteiden kautta.
Verkkosivun tehtävänä on johdattaa potentiaaliset kansainväliset matkailijat kartanon historian ja nykypäivän äärelle, ja innostaa heitä varaamaan elämyksiä ainutlaatuisessa satakuntalaisessa kartanossa keskellä maalaismaisemaa verkkokaupan upotteiden kautta.


Kuva: Tomi Glad / Glad Media Oy

Visit Finland Datahub ja Visit Pori

Visit Finland Datahub on erilaiset matkailu- ja ravintola-alan yritykset yhteenkokoava tietopankki, jonka rajapinnan kautta muun muassa matkanjärjestäjät voivat hankkia tietoa matkailukohteista ja niissä toimivista yrityksistä useilla kielillä. Johku ja Datahub on linkitetty niin, että pienenkin yrityksen on helppo ylläpitää tietoja kummassakin, mikä lisää tehokkuutta ja säästää kallista aikaa yritystoiminnan ytimeen, eli asiakkaille elämysten tuottamiseen.

Visit Porin verkkokauppa puolestaan kokoaa yhteen Porin alueen matkailupalvelut ostettavassa muodossa ja Johkun ansiosta laajempi näkyvyys on vain yhden klikkauksen takana. Verkkokauppa-alusta Johku tarjoaa myös paikallisille hyvinvointipalveluita tarjoaville yrittäjille mahdollisuuden myydä palveluitaan Vuojoen Kartanon verkkokaupassa, mikä laajentaa paikallista yhteistyötä sekä yrityksen palveluvalikoimaa entisestään.


Kuva: Tomi Glad / Glad Media Oy

Satakunnan matkailun tulevaisuus

Opinnäytetyöprojektin pohjalta Vuojoen Kartanon on mahdollista laajentaa kielivalikoimaa internetsivuillaan sekä verkkokaupassaan tulevaisuutta ajatellen.

Visit Finland on ottanut vuonna 2021 Ruotsin uudeksi markkinakseen ja myös Visit Pori tekee toimenpiteitä ruotsalaisten matkailijoiden paremmaksi huomioimiseksi Satakunnassa. Sijaintinsa vuoksi Satakunta on ruotsalaiselle matkailijalle oivallinen pysähtymispaikka Vaasan ja Turun satamien välissä, ja tarjoaa heidän kaipaamiaan elämyksiä. Vuojoen Kartanon sivut ja verkkokauppa kääntyvätkin seuraavaksi ruotsin kielelle, jotta kartano on mukana tässä uudessa suunnassa.


Teksti: Elina Nurmi, SAMK International Tourism Management -alumni, Vuojoen Kartanon ravintolapäällikkö
Kuvat: Tomi Glad, Glad Media Oy ja Elina Nurmi

Harjoittelussa Visit Tampereella

Visit Tampere on yksi Suomen matkailun alueorganisaatioista, joka pyrkii lisäämään matkailijoiden määrää sekä tukemaan matkailualan yrityksiä Tampereen seudulla. Tavoitteena on myös lisätä Tampereen tunnettavuutta kansainvälisillä markkinoilla. Visit Tampere tarjoaakin harjoittelijalle mainion näköalapaikan matkailualaan ja matkailun kehitykseen alueella.

Harjoittelijan toimenkuvaan Visit Tampereella kuuluu matkailuneuvonta puhelimitse ja digitaalisissa kanavissa. Sen lisäksi harjoittelija osallistuu moniin erilaisiin markkinoinnin tehtäviin, kuten sivuston tapahtumakalenterin ja artikkeleiden ylläpitämiseen. Asiantuntijaorganisaatiossa harjoittelijalla on myös mahdollisuus hakeutua oman mielenkiintonsa mukaan esimerkiksi digitaalisuuden, vastuullisuuden, sekä kongressitoiminnan avustaviin tehtäviin.Viisikuukautisen harjoitteluni aikana minäkin pääsin mukaan moniin mielenkiintoisiin projekteihin. Sain käyttää luovuutta markkinointimateriaalien kirjoittamisessa, suunnitella ohjelmasisältöä kansainvälisille pressimatkailijoille, avustaa konferenssikävijöitä, laatia erilaisia selvityksiä asiantuntijoiden tarpeisiin sekä toimia valokuvaajana. Pääsin myös osallistumaan muun ”visitin porukan” mukana erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä tutustumaan matkailualan yrityksiin ja tietenkin Tampereen, maailman saunapääkaupungin, löylyihin!Harjoittelupaikkaa miettiessä ensimmäisenä ajatuksena totta kai on harjoittelijan työtehtävät ja sen tuomat mahdollisuudet. Osaamisen lisäksi harjoittelu antaa kuitenkin myös muita eväitä työelämään valmistautumiseen. Toimiminen osana työyhteisöä opettaa harjoittelijalle tärkeitä työelämätaitoja, jotka ovat mielestäni vähintään yhtä tärkeitä kuin ammatillinen osaaminenkin. Lisäksi harjoittelupaikka on hyvä pohja alalla verkostoitumiseen. Joillekin harjoittelupaikka saattaa olla jopa tulevaisuuden työpaikka!

Näin kävi esimerkiksi Heli Jokelalle, SAMK:n matkailualan alumnille, joka aloitti harjoittelijana Visit Tamperetta edeltäneessä Tampereen matkailutoimistossa vuonna 2008 ja toimii nykyään Visit Tampereen markkinointi- ja viestintäpäällikkönä.

Kun tulin matkailuneuvontaan harjoitteluun, en ajatellut jääväni ihan näin pitkäksi aikaa. Alan ja organisaation muuttuessa Visit Tampere on kuitenkin tarjonnut vuosien varrella aina uusia haasteita ja mahdollisuuksia, joihin olen huomannut haluavani tarttua. Pitkästä kokemuksesta ja yrityskentän tuntemuksesta on meillä tietenkin hyötyä, mutta myös erikoisosaamisen tarve esimerkiksi digimarkkinoinnin ja tiedolla johtamisen näkökulmista on vuosien varrella noussut pintaan. Kuka tietää, mitä osaamista matkailumarkkinoinnissa muutaman vuoden päästä tarvitaan?

Täältä perspektiivistä tekeekin mieli sanoa: Matkailualan AMK-koulutus antaa hyvän pohjan omannäköiselle uralle matkailun parissa. Ala kuitenkin muuttuu jatkuvasti, ja kuten on nähty, myös yllättävät olosuhteet vaikuttavat matkailuun ja sen tarjoamiin työmahdollisuuksiin. Mielestäni paras taktiikka onkin seurata omia kiinnostuksen kohteita, ja olla vuosien varrella valmis päivittämään niin ajatuksiaan kuin osaamistaan. Vain taivas on rajana, ja innokkaille ammattilaisille on aina kysyntää, Heli Jokela kertoo.

Visit Tampere oli itselleni unelmien harjoittelupaikka, joka onnistui vieläpä ylittämään kaikki odotukseni.

Valikoituipa harjoittelupaikaksi mikä hyvänsä, olemme Helin kanssa molemmat samaa mieltä, että harjoittelu on varmasti opettavainen kokemus, jota voi hyödyntää monin tavoin työelämään sukeltaessaan!Teksti: Sofia Viertola, toisen vuoden Matkailuliiketoiminnan opiskelija
Kuvat: Sofia Viertola (kuvat on otettu osana Visit Tampereen harjoittelutehtäviä)


Työelämäyhteistyön molemmat puolet

Olen vuonna 2021 Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistunut matkailun restonomi. Opintojen aikana minulle tulivat kursseilla tutuksi porilaisten ja satakuntalaisten yritysten kanssa tehtävä yhteistyö, jonka avulla me opiskelijat pääsimme projektien kautta vilkaisemaan työelämään. Vuoden 2023 keväänä istuin nyt pöydän toisella puolella kuuntelemassa opiskelijoita, kun Pesäkarhut toimi toimeksiantajana heidän toteuttamassaan projektissa.

Tätä blogia kirjoittaessani olen toiminut Pesäkarhujen tapahtuma- ja yhteyspäällikkönä vuoden verran. Tapahtumat kiinnostivat minua paljon jo opintojeni aikana ja työnkuva on monipuolinen, mutta tuskin olisin silti osannut odottaa tällaista pestiä valmistumisen jälkeen. Restonomin polku voikin olla yllätyksellinen, eikä näitä mahdollisuuksia kannata liikaa pelätä. Jopa seuratyö pesäpallon parissa voi lopulta vastata huomattavan paljon sitä kokonaisuutta, mihin tutkinto on sinua valmistanut – työhön kun kuuluu kaikkea tapahtumien järjestämisestä sosiaalisen median viestintään.


Markkinointitoimeksianto opiskelijoille

Entä miltä työelämäyhteistyö vaikutti toimeksiantajan näkökulmasta? Pesäkarhut teki opiskelijoiden kanssa projektin, jossa markkinoitiin tälle kohderyhmälle kauden ensimmäisiä otteluita. Projektin tärkein tavoite oli nostaa esille Pesäkarhujen brändiä ja kasvattaa tietoisuutta seurasta opiskelijoiden keskuudessa. Sain kuulla tästä positiivista palautetta, ja tässä tavoitteessa oltiin onnistuttu hyvin. Kiitos siitä ryhmän jäsenille!

Projekti voikin olla hyvin mielenkiintoinen prosessi, kun huomaa opiskelijoiden olevan selkeästi motivoituneita. Sama pätee toki toimeksiantajaankin, sillä työllä on oltavat selkeät raamit ja realiteetit. Paras anti on kuitenkin se, että opiskelijat kykenevät kertomaan omia ideoitaan rohkeasti ja tekemään toteutuksesta omanlaisensa. Silloin ryhmän työhön voi luottaa, eikä oma työtaakka kasva liikaa. Molemmilla osapuolilla on tässä tilanteessa voitettavaa – yritys/yhdistys hyötyy asetettujen tavoitteiden kautta, kun taas opiskelijat keräävät arvokasta kokemusta.


Projektityöskentely on antoisaa kaikille osapuolille

Muistan itse, kuinka saatoin vähän jännittää tällaisen työn suorittamista opiskelijana. Millainen toimeksiantaja on, ovatko tulevat vaatimukset liian haastavia? Jälkeenpäin katsottuna tällaiset ajatukset tuntuvat hassuilta. Sekä toimeksiantajan että projektin opiskelijoiden kannattaa suhtautua koko työhön avoimin mielin. Kun osapuolet löytävät selkeän linjan ja ymmärtävät toistensa näkemyksen työn tarkoituksesta, voi kokemus ja lopputulos olla molemmille antoisa.

Opiskelijana opin työelämäyhteistyön kautta projektien toteutuksesta käytännössä sekä yhteistyöstä eri tahojen välillä. Toisesta näkökulmasta ymmärsin nyt myös paremmin nuorten opiskelijoiden kanssa tapahtuvan innovoimisen hyödyn ja uusien ideoiden merkityksen.

Jos siis olet tulevaisuuden restonomi tai mahdollinen toimeksiantaja, minulla on vielä yksi neuvo: yhteistyöstä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti!


Teksti ja kuvat: Joakim Heinonen, matkailuliiketoiminnan restonomi, SAMKin alumni


How solo travelling and moving abroad by myself has changed me

I have always loved travelling and exploring the world. My first flight was when I was 7 years old. We flew to Israel to have a family holiday. After that I have had beach holidays with family, city vacations with friends, and solo trips. All of these has its pros and cons but I would like to open a little bit why solo travelling has had the biggest impact in my life.

Poland

My first solo travel destination was to Gdansk, Poland. It actually happened accidentally. I asked some of my friends to join but when they were not able, I asked myself why I couldn’t go alone? I did and that was the best decision. You are free to have your own timetable and no need to make compromises with anyone. You can explore as much as you want or as little as you want, and maybe just focus on eating and enjoying the atmosphere. The second option was the one what I did in Poland. I did explore a little bit the city but mostly just wanted to relax. It is easy to make friends in hostels as those are full of people around the world. You can choose if you want to sleep in a big mixed dorm or if you prefer to stay in a smaller dorm with the same gender. In the best hostels I’ve also got free waffels 😊

Dubai

On 2015 I got frustrated to live in Finland and I moved to work to Dubai, United Arab Emirates. Over there I worked in a customer service field. Having colleagues from four different countries and cultures increased my cooperation and relationship skills with people from different backgrounds. Middle East is definitely not the easiest place to experience living abroad but it gave me lots of self-confidence, memorable moments and a long-lasting tan.

Thailand and Australia

On 2018 I packed my backpack again and without any clear plan, I moved to Australia. I flew there via Thailand where I stayed one week. I didn’t know anyone from Thailand when I arrived but got new friends from there. Suddenly I found myself being part of a coreography performance on the street, arranged by a student group. So, you never know from where you are gonna find yourself when you travel alone.

Australia offered koala cuddling, easy going people, and surfing lessons. I lived in a city called Melbourne. Melbourne is very international and the city feels like a European city. Like in Dubai, I was working in a customer service field also in Australia.

Australian accent can be very thick and they abbreviate lots of words which was a little bit of a challenge in the beginning. Quite quickly I was able to understand more and more and after 6 months I found myself talking with abbreviated slang words myself.  So, Australia definitely increased my English skills but gave also memorable moments and lots of knowledge about life downunder.When you’ve once experienced living alone in another country, you live everyday life speaking other language than your own native language, and solve problems independently, you grow a lot and you also learn a lot about yourself. Things are not always going smoothly and sometimes it is difficult to find the right attitude, but you gain a very valuable experience and it gives you the best education for life.


Text and photos: Matleena Knuutila, first year International Tourism Management student


Verkostoitumisen merkitys

Verkostoitumisen merkitystä painotetaan monessa paikassa, mutta vasta näin opintojen loppupuolella olen todella ymmärtänyt sen merkityksen. Opintojeni alussa päätin, että otan toisesta korkeakoulututkinnostani kaiken mahdollisen irti. Lähdin rohkeasti mukaan erilaisiin kilpailuihin ja suorittamaan kursseja erilaisilla toteutustavoilla.

Mieleenpainuvin kokemus on kuitenkin ollut Restokisat Jyväskylässä 2022. Totta kai mieleen jäi voitto, mutta myös siellä tavatut ihmiset ja heidän kanssaan vaihdetut ajatukset. Opettajat olivat vastuussa joukkueen kokoamisesta ja päädyinkin minulle aiemmin tuntemattomien ihanien naisten kanssa samaan joukkueeseen. Yhteinen tavoite tiivisti joukkueemme nopeasti ja yhteistyö sujuikin helposti. Näin vuoden jälkeen Satamimmien WhatsApp-ryhmään kilahtaa vieläkin viestejä ”mitä teille kuuluu?”Kisojen aikana tutustuin myös moneen muuhun opiskelijaan eri kaupungeista. Kilpailutehtävien välissä ja iltaisin oli varattu aikaa verkostoitumiselle ja keskustelulle. Ajatuksia vaihdettiin paljon matkailu- ja ravintola-alan tulevaisuudesta ja työelämän unelmista. Havahduin itse siihen todellisuuteen, että lähes jokainen meistä haaveili erilaisesta työurasta, mutta opiskelemme kaikki samaa alaa. Koulutuksemme tarjoaa todella laajat mahdollisuudet työskennellä erilaisissa tehtävissä. Osa joukkueestamme on jo valmistunut ja työskenteleekin nyt maailmalla erilaisissa tehtävissä.

Yhdistystoiminta kasvattaa verkostoja helposti ja hauskasti

Olen toiminut Porin Restonomiopiskelijat PoReston hallituksessa kaksi vuotta, ja sitä kautta kiertänyt monenlaisissa verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksissa. Aluksi ajattelin, että verkostoituminen verkossa on lähes mahdotonta, mutta todellisuudessa se on helppoa, kunhan vain heittäytyy. Kamera auki, mikki auki ja vaihtamaan ajatuksia. Tuntuu upealta, kun pääsee tapaamaan näitä ihmisiä livenä! PoRestona halusimmekin järjestää meidän alamme opiskelijoille mahdollisimman paljon tilaisuuksia tutustua toisiinsa hauskan pidon merkeissä.


PoReston hallitus 2022

PoReston jälkeen otin haasteen vastaan ja lähdin mukaan Suomen Restonomiopiskelijaliitto Sureon hallitukseen. Sureon toiminnassa ollaan paljon tekemisissä muiden restonomiopiskelijoiden kanssa. On ihanaa tuntea olonsa tervetulleeksi missä vain liikunkin. Esimerkiksi reissatessa junien vaihtoaika voi olla aika pitkäkin, niin on ihana laittaa viestiä tutuille ja aina löytyy kahviseuraa! 

Verkostoitumalla myös työelämä helpottuu, minun on helpompi soittaa kaverille ja kysyä vaikka apua tai tarjousta liittyen tapahtumaan. Tiedän keneltä voin pyytää apua, kun haluan lähteä järjestämään tapahtumaa tai kenelle voin laittaa sähköpostia ja pyytää tarjousta majoitukselle. Eräs voi auttaa minua valitsemaan onnistuneet tarjoilut juhliin ja toinen voi auttaa minua, kun tietokoneeni hajoaa.

Lähde siis rohkeasti verkostoitumaan!


Teksti ja kuvat: Jonna Hautamäki, valmistuva Matkailuliiketoiminnan opiskelija


Seven unexpected situations during traveling

It can happen to you anywhere, something unexpected. It can be something not wanted or not so funny. It can also be the cherry on top of the cake and the funniest thing ever.  An unexpected situation during traveling might be the one thing that you are talking about to your friends and family when you come home. You can still remember that unexpected situation after many years.

For me, those unexpected situations occurred in almost every destination I have visited. Maybe at that moment, every unexpected situation didn’t feel like the cherry on top of the cake, but after a while, they bring a smile to my face, because you know that’s life and hey, at least I have interesting stories to tell when I’m old in the rocking chair. Here are seven examples of the unexpected situations that happened to me during my travels.

Phuket, Thailand             

After sitting for about 11 hours on the bus from Bangkok to Phuket, my bladder was about to explode. We finally arrived and I rushed off the bus. To my horror, I found that there was nothing nearby that I could go to for necessities. Fortunately, however, I noticed this hair salon a little further away. I ran there with my backpack and when I got in the door, I shouted “Sawasdee ka!” and crossed my legs 😀 The hairdresser laughed a little and pointed with her hand to come here. We went to the back room and there was this room with only one hole in the ground. After seeing that hole in the ground I was in heaven. Best hole ever!

El Gouna, Egypt

I was just wandering around and found myself at this bag and shoe shop (surprisingly). I was just looking around and this man (the shop owner) came to me and he was showing me the bags and then he asked how long I’m going to stay in Egypt. I answered and then he was asking me if I was interested to work with him in this same shop where we were.

That wasn’t the last time some local offered me a job opportunity, even though I wasn’t searching for any job. It happened also in Cyprus and in the clothing store. I went to this clothing store, and I was just wandering around looking to buy some nice dresses. The clothing store saleswoman comes to me and asks how I can help, and I say thank you but I’m just looking. After a while, the woman comes to me again and asks how long I plan to stay in Cyprus, and when I answer, she asks if I would be interested in working in that clothing store!

Once upon a time in a cornfield far, far away

I was having a hot air balloon flight above the pyramids. When the flight came to its end and we needed to land on the ground, the hot air balloon man who was in charge of the flight was saying that we have to change our landing spot. So, in the end, we landed in the middle of the cornfield.

When we were getting out of the balloon, we were surrounded by local countryside children. They were putting their hands out in the way that they did expect that we had something to give them, like money. The kids surrounded us in a way that made it hard to start moving forward. We somehow managed to continue our way to get away from that cornfield as the man who was in charge of the balloon flight said that we need to go as fast as we can away from the begging children.


Bangkok, Thailand

What I have learned from these unexpected situations during traveling is that sometimes you just have to improvise.  I was wandering around in Chinatown and felt like eating. I found one stall where a local man sold skewers. The skewers looked and smelled really good. I wanted to buy it, but I can’t speak Thai. I asked the seller in English, is this pig? To which I got a response in Thai. The only thing I came up with was that I make noises of different animals, such as the sound of a cow and a pig, in order to know what meat the skewers are made of. So, I pointed at the skewer I wanted and made pig noises. The man laughed and nodded his head. At least one local had arrived next to me. Suddenly one of the locals could speak enough English to say that yes, it is a pork skewer.

Phuket, Thailand

I had a bus ticket with the seat number in my hand. When the bus arrived, I presented the ticket to the driver, and he gestured toward the back of the bus. I walked towards the back of the bus and looked at my ticket the whole way, which read seat number 67. I got to seat number 66 and then the bus ran out of seats. I wondered about it out loud in English and by chance, there was a man nearby who knew English, and he looked at my ticket and laughed and said that there was nothing he can do about it and to go and sit there and pointed to one empty seat on the bus. The whole way I was watching at my backpack like a lion mother, and I couldn’t sleep because I was absolutely sure that this seat belongs to someone. Well, it turned out that the seat didn’t belong to anyone, so I got off the bus in Bangkok, tired.

Edfu, Egypt

I was enjoying my horse carriage ride in Edfu. I had the privilege of sitting next to the driver and there were other people sitting further back in the carriage. We rode a horse-drawn carriage through the city. The weather was sunny, and we had fun. Until suddenly our horse had some kind of tantrum and started kicking the bag where the horse’s excrement was dripping. So, in the end of the ride we were all covered in horse poop!

Paris, France

I was traveling with my parents to Paris. It was a package tour, and we did almost all the traveling by our tour operators’ bus. So, we finally arrived in Paris and our bus was outside of our hotel. When we were heading out of the bus, our tour guide explained to us that we should take all our belongings with us to the hotel. It’s not safe to leave stuff on the bus overnight.

I was 12 years old back then and I thought that it didn’t matter if I left my camera there on the bus. Because anyway, we were about travel with the same bus around the city on next day. I thought it would be ok and it would be there waiting for me. Little did I know that the next morning when we were heading to our bus, our tour guide told us that there was a robbery that happened during the night and the robbers had broken into our bus. Our tour guide tells us to check if something was missing from the bus. Well, I didn’t see my camera anywhere. It was stolen.Text and photos: Suzan Haikonen, first year International Tourism Management student