Synkkä matkailu – muutakin kuin kuolemaa ja kärsimystä?

Mistä haluan tehdä opparin? Mikä minua kiinnostaa? Tulenko ikinä valmistumaan? Nämä olivat kysymyksiä, jotka pyörivät mielessäni vuoden 2020 syksyllä, kun oli vihdoin aika aloittaa opinnäytetyön kirjoittaminen. Ajatus opinnäytetyöhön liittyvästä työmaasta pelotti, mutta samalla olin innoissani. Halusin tehdä opinnäytetyön aiheesta, josta olisin aidosti kiinnostunut. Minulla oli kaksi vaihtoehtoa opinnäytetyöni aiheeksi: Green Care tai synkkä matkailu. Päädyin valitsemaan jälkimmäisen.

Olin jo ennen opinnäytetyöni kirjoittamista kuullut synkästä matkailusta, ja se kiinnosti minua erittäin paljon. Aihe tuntui hyvältä valinnalta myös siksi, että se oli erilainen. Kertoessani synkästä matkailusta tutuilleni, huomasin, että monella ei ollut hajuakaan, mitä se tarkoittaa. Minulle muodostui tavaksi kysyä ihmisiltä, mitä heidän mielestään tarkoittaa synkkä matkailu. Vastaukset vaihtelivat talvella tapahtuvasta matkailusta pimeissä paikoissa vierailuun. Vastaukset vahvistivat käsitystäni siitä, että synkkä matkailu ei ole aiheena kovin tunnettu, ja siitä pitäisi informoida enemmän.

Mitä synkkä matkailu sitten on?

Matkailijat eivät välttämättä lähde matkalle enää vain hakemaan aurinkoa ja hiekkarantoja, vaan matkalta halutaan saada jokin uusi ja erilainen kokemus. Tämä uusi matkailukokemus voidaan saavuttaa synkän matkailun avulla. Synkkä matkailu tarkoittaa matkustamista kohteisiin, joihin liittyy kuolema, kärsimys, katastrofit tai väkivalta. (Fonseca, Seabra & Silva 2016.) Yhteys kohteissa tapahtuneisiin synkkiin asioihin voi olla hyvin suora, mutta tapahtumat saattavat myös liittyä kohteisiin etäisesti. Tällöin kohteita ei välttämättä edes ymmärrä liittää synkkään matkailuun, ellei tiedä niiden koko historiaa. (Hohenhaus 2020.) Synkän matkailun kohteita ovat esimerkiksi Auschwitz-Birkenau, Tšernobyl ja Ruandan kansanmurhan muistomerkki.

Kuva: Pixabay


Synkkä matkailu voi terminä kuulostaa pahalta, ja siihen saatetaan liittää paljonkin ennakkokäsityksiä. Keskustelua syntyy varsinkin synkän matkailun eettisyyteen liittyvistä näkökulmista ja mielipiteistä. Usein ajatellaan, että matkailijoiden motivaatiot synkän matkailun kohteissa vierailulle ovat kyseenalaisia ja sopimattomia. (Sather-Wagstaff 2011, 70–71.) Todellisuudessa synkän matkailun avulla pyritään kuitenkin esimerkiksi oppimaan kohteista ja niiden historiasta, ymmärtämään kuolemaa sekä kohteessa tapahtunutta asiaa, tai hakemaan jännitystä (Stainton 2020).

Synkästä matkailusta on olemassa paljon tietoa Internetissä, joten jos tämä teksti herätti mielenkiintosi, suosittelen tutustumaan aiheeseen enemmän! Synkät kohteet auttavat meitä oppimaan historiasta ja menneisyyden merkittävistä, mutta samalla järkyttävistä tapahtumista, jotka ovat mahdollisesti muokanneet yhteiskuntaamme sellaiseksi, mitä se on tänä päivänä.

Kuva: Pixabay

On tärkeää, että synkästä matkailusta puhuttaisiin enemmän, ja että kohteissa vierailtaisiin jatkossakin. Synkissä kohteissa vierailu voi parhaimmillaan opettaa arvostamaan elämää, mutta samalla myös ymmärtämään kuolemaa.

Teksti: Tia Kinnunen, vastavalmistunut matkailun restonomi


Opinnäytetyössään Tia tutki synkkää matkailua toimeksiantajanaan Satakunnan museo. Linkki Tian opinnäytetyöhön.


Lähteet:

Fonseca, A., Seabra, C. & Silva, C. 2016. Dark Tourism: Concepts, Typologies and Sites.

Hohenhaus, P. 2020. Dark tourism.

Sather-Wagstaff, J. 2011. Heritage that hurts: Tourists in the memoryscapes of September 11. Walnut Creek, Calif.: Left Coast Press.

Stainton, H. 2020. Dark tourism explained: What, why and where.