Oppimista konkreettisesti tehden – Restojamit 2021

Satakunnan ammattikorkeakoulun toisen vuoden matkailun opiskelijat pääsevät tänä keväänä työskentelemään tapahtuman suunnittelun ja toteuttamisen parissa, kun maaliskuussa järjestetään Restojamit -innovointikilpailu restonomiopiskelijoille. Tapahtuman järjestäminen on osa Tapahtumilla tuloksiin -opintojaksoa, joka toteutetaan hyvin käytännönläheisesti painottaen konkreettista tekemistä. Restojameihin osallistuu tänä vuonna 10 joukkuetta ammattikorkeakouluista ja ammatillisista oppilaitoksista ympäri Suomen.

Konkreettisesti tekemällä asioista jää parempi muistijälki

Tämän tapahtuman toteuttaminen tarjoaa SAMKin restonomiopiskelijoille loistavan mahdollisuuden päästä hyödyntämään opiskeluissa kertynyttä teoriatietoa tapahtumien järjestämisestä ja markkinoinnista sekä soveltamaan jo opittuja asioita projektin muodossa. Konkreettisesti tekemällä asioista jää parempi muistijälki, niin onnistumisista kuin virheistäkin. Tekemällä oppii myös sellaisia asioita, mitä ei ehkä kirjasta lukemalla opi; nopeaa reagointia muutoksiin, ongelmanratkaisukykyä ja tiimityöskentelyä. Olemme päässeet tämän kevään aikana harjoittelemaan näitä taitoja käytännössä ja oppineet runsaasti siitä, mitä asioita olemme tekemässä, miten kannattaa toimia sekä miksi toimimme juuri näin.

Tämän vuoden Restojamien toimeksiantajayritys on Museokortti

Restojamit järjestetään tänäkin vuonna verkossa vallitsevan maailmantilanteen vuoksi. Tapahtuman järjestämistä ja toteuttamista varten ryhmämme jaettiin neljään pienempään projektitiimiin, jotka vastaavat omista osa-alueistaan ja hoitavat oman puolensa tapahtuman onnistumiseksi. Tekninen tiimi järjestää verkkopalvelut, teknisen tuen, sopivan yhteiskäyttöalustan tapahtumalle, tarvittavat laitteet, laatii kilpailun säännöt osallistujille ja vastaa myös tekniikan riskienhallinnasta. Ideointitiimi suunnittelee, miten osallistaa kilpailijoita ja luoda elämyksellisyyttä, herättää kiinnostusta ja näkyvyyttä, valmistelee tapahtuman lopullisen ohjelman, aikataulun ja käsikirjoituksen, ennakoi riskejä sekä ideoi tapahtumaa yhdessä markkinointitiimin kanssa.

Markkinointi- ja viestintätiimi vastaa somen päivittämisestä, lehdistötiedotteista, erilaisten markkinointivideoiden julkaisemisesta, kilpailijajoukkueiden esittelyistä ja yleisesti SAMKin sekä restonomiopintojen näkyvyydestä eri kanavissa. Arviointitiimin vastuulla on yleinen arvioiden ja huomioiden kirjaaminen koko projektin aikana, palautteen kerääminen niin osallistujilta, järjestäviltä tiimeiltä kuin osallistuvilta opettajiltakin, tapahtuman jälkeisen palautetilaisuuden suunnittelu ja järjestäminen, kiitokset kaikille osallistujille ja ulkopuolisille tapahtuman jälkeen sekä sertifikaattien laatiminen ja toimittaminen kilpailijoille.

Restonomit ovat myös tapahtumatuotannon osaajia

Tapahtumien tuotanto on merkittävä osa koko matkailualaa, ja tämän takia restonomiopinnoissa opiskellaan paljon niin tapahtumien perusteita, niiden markkinointia kuin tulevaisuuden tapahtumien kehitystäkin. Tämän lisäksi pääsemme SAMKissa toteuttamaan tapahtumaprojekteja konkreettisesti; Restojamien järjestäminen on tästä hieno esimerkki, joka opettaa varmasti kaikille toteutukseen osallistujille paljon uusia ja hyödyllisiä käytännön taitoja tulevaisuuden työelämää varten. Olemme SAMKissa iloisia siitä, että pääsemme jo opiskeluaikanamme näkemään tapahtumien rakentumista ja olemaan itse vaikuttamassa niiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Tiesimme tammikuussa projektia aloittaessamme, että tämän vuoden Restojamit tullaan järjestämään virtuaalisesti etänä, eli kilpailijajoukkueet eivät saavu Poriin suorittamaan kilpailua vaan osallistuvat verkossa tapahtumaan. Verkkotapahtuman järjestäminen eroaa toki perinteisestä, paikan päällä järjestettävästä tapahtumasta, sillä meidän täytyy ottaa eri tavalla huomioon muun muassa tekniikan toimiminen, hyvät yhteydet kilpailijoihin ja tapahtumasta tiedottaminen. On kuitenkin ollut todella hyödyllistä päästä toteuttamaan virtuaalista tapahtumaa, sillä etätapahtumat varmasti tulevat yleistymään tulevaisuudessa runsain määrin.

Onnistumisia ja haasteita

Restojamien järjestäminen on jo nyt ennen tapahtumaa tuonut meille opiskelijoille niin onnistumisen tunteita kuin haasteitakin. SAMKin Porin kampus suljettiin väliaikaisesti, ja vielä on epävarmaa, pääsemmekö tapahtuman järjestäjäporukalla yhdessä koululle tapahtuman ajaksi. Jos joudumme kaikki olemaan omissa kodeissamme tapahtuman aikana, saattaa tämä lisätä haasteita ja riskejä esimerkiksi tekniikan toiminnan sekä tapahtuman juontamisen yhtenäisyyden saralla. Meitä on myös iso porukka järjestämässä kyseistä tapahtumaa, mikä on sekä etu että mahdollinen haaste. Informaation tulisi kulkea sujuvasti eri tiimien välillä, sillä kommunikaatio on yksi onnistuneen tapahtuman avaimista. Suurin osa meistä järjestäjistä toteuttaa Restojamien osalta ensimmäistä tapahtumaansa, jolloin jonkinlaisia virheitä esimerkiksi aikataulutuksen kanssa syntyy lähes pakostakin. Opimme kuitenkin kaikki matkan varrella paljon tapahtuman, erityisesti etätapahtuman, suunnittelusta ja toteutuksesta; tärkeää on oppia uutta ja saada käytännön kokemusta teoriaopiskelun rinnalle.

SAMKin Porin kampus

Restojamit-tapahtuman suunnittelu on edennyt tähän mennessä mallikkaasti. Kaikki neljä tiimiä ovat tehneet aikataulun mukaisesti töitä tapahtuman onnistumista varten, eikä isompia ongelmia ole ilmennyt. Projektiryhmämme on luonnehtinut Restojamien järjestämistä kiinnostavaksi, hyödylliseksi, mukavan käytännönläheiseksi ja opettavaiseksi kokemukseksi. Toisaalta vallitseva maailmantilanne tuo epävarmuutta tekemiseen, eikä aina tiedä varmaksi, etteikö joitakin järjestelyjä täytyisi muuttaa nopealla aikataululla. Olemme kuitenkin jakaneet keskenämme ideoita, informaatiota ja ajatuksia laidasta laitaan, minkä avulla olemme löytäneet ne kaikista luovimmat ja toteuttamiskelpoisimmat ideat tapahtumamme perustaksi. Projektiryhmämme on tyytyväinen siitä, minkälaiseksi tapahtuma tulee muodostumaan ja odotamme innolla kovaa vauhtia lähestyviä Restojameja!

Katso videolta mietteitä Restojamien toteuttamisesta
Lue enemmän SAMKin matkailun koulutusohjelmasta

Teksti ja kuvat: Silja Kyröjoki ja Restojamit-järjestäjätiimit

Nokkela reissaaja etsii kokemuksia ja elämyksiä

Matkustaminen on ollut osa elämääni jo pienestä pitäen ja olen ollut onnekas, sillä olen nähnyt maailmaa jo melko paljon 20-vuotiaaksi. Olen päässyt tutustumaan erilaisiin kulttuureihin nuorempana vanhempieni mukana ja myöhemmin aikuisiällä kavereiden kanssa. Jokaiselta matkalta on jäänyt positiivisia muistoja elämään ja niitä ei kukaan voi ottaa pois. Koen, että matkustaminen parantaa elämänlaatuani ja saan siitä erittäin paljon irti. Myös se, että mikään matka ei ole koskaan samanlainen, vaikka matkustaisikin samaan paikkaan, on yksi parhaimmista asioista matkailussa. Monet tekijät vaikuttavat matkaan ja koskaan ei voikaan olla varma siitä, mitä matka tuo tullessaan.

Koronan aikana olen ikävöinyt sitä tunnetta, mikä tulee matkalaukkua pakattaessa, lentokentälle matkustamisesta, sekä lentokoneeseen nousemisesta. Mielestäni matkailu ei ole pelkästään sitä, että mennään paikasta A paikkaan B vaan sitä, että jokainen hetki poikkeaa tutusta arkirytmistä ja saa uusia kokemuksia ympäri maailmaa. Matka on jo itsessään kohde. Olen myös aina tiennyt sen, että en tule asumaan Suomessa koko elämääni ja olen pitänyt sitä vaihtoehtona, että lähtisin ulkomaille heti sopivan tilanteen tullessa. Sanoisin siis, että olen matkailijana kokeilunhaluinen ja haluan päästä kokemaan ns. normaalia arkirytmiä toisessa maassa. Matkustaminen johonkin maahan on aina kokemus, mutta se on usein vain pintapuolinen raapaisu siitä, mitä maa oikeasti tarjoaa. Muutamassa viikossa ehtii harvoin kokea kaikkea mitä haluaisi ja lomat riittävät harvoin pidempään matkaan.

Kuva: Pixabay

Matkustan usein jonkun perheenjäsenen tai kaverien kanssa. Toisaalta haluan myös lähteä joskus itsekseni matkalle, jotta saisin mennä täysin sen mukaan, mitä itse haluaisin kyseisellä matkalla nähdä. Matkustaessa en halua tehdä liikaa päätöksiä sen suhteen, mitä pitäisi tehdä ja nähdä tietyssä ajassa. Minulle tärkeämpää on se, että en suunnittele etukäteen kaikkea mahdollista, vaan teen matkalla asioita, kun se tuntuu hyvältä. Olen siis varsinkin matkustaessa enemmän ”extempore”-ihminen ilman tarkkoja aikatauluja. Toisaalta itse matkan suunnittelu on miellyttävää, enkä tällä hetkellä voisi esimerkiksi kuvitella valitsevani pakettimatkoja, sillä niistä puuttuu suunnittelemisen ilo.

Matkoilta tärkeää on saada kokemuksia ja elämyksiä, joita pystyy muistelemaan myöhemmin. Jokaisella on omat tavoitteet matkailussa, ja kukaan ei voikaan kertoa, miten pitäisi matkailla. Se on matkailun parhaimpia puolia. Koen, että matkustaminen on parantanut ymmärrystäni erilaisista kulttuureista ja se myös määrittelee osittain sitä, kuka olen tänään. ”Pitää mennä kauas nähdäkseen lähelle”.

Kuva: Sini Peltonen

Löysin vielä netistä testin, jonka avulla pystyy testaamaan, millainen matkailija itse on. Testi oli hauska, joten päätin lisätä vielä tähän linkin, jos testiä haluaa kokeilla. Itselleni tuli testistä nokkela reissaaja.

Kuvakaappaus Iltalehdestä

Teksti: Sini Peltonen, matkailun ensimmäisen vuoden opiskelija

Vastuullisesti ja kestävästi yhdistelemällä monipuolisuutta luontomatkailuun

Luontomatkailuun löytyy yhtä paljon motiiveja kuin kävijöitäkin, ja erityisesti meneillään olevan koronapandemian myötä myös suomalaiset ovat innostuneet entistä ahkerammin nauttimaan luontomatkailukohteiden tarjonnasta. Metsähallituksen koostamien kävijätutkimusten mukaan kuitenkin suurelle osalle luonnosta oppiminen, siellä rentoutuminen, maisemien ihailu, luonnossa yöpyminen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpito ovat tärkeimpiä luonnossa liikkumisen motiiveja (Kaikkonen, Virkkunen, Kajala, Erkkonen, Aarnio & Korpelainen 2014).

Kuva: Mikko Nikkinen / Visit Finland

Suomen luonnossa on neljä vuodenaikaa, mikä tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoja niin matkailupalveluiden tuottajille kuin matkailijoillekin. ”Vaihtelu virkistää” sanotaan, joten mitä mahdollisuuksia virkistäytymiseen tarjoakaan sekä eri luontotyyppien että vuodenaikojen yhdisteleminen keskenään – tähänhän löytyy tuhansia variaatioita!

Suomen luontoa voidaan siis pitää ehtymättömänä mahdollisuuksien aarreaittana, ainakin teoriassa ja mitä tulee matkailupalveluiden ja aktiviteettien suunnitteluun. Luonnonvarat eivät todellisuudessa tietenkään ole ehtymättömiä, varsinkaan ihmisen käsissä, joten niitä täytyy osata hyödyntää kestävästi ja vastuullisesti – niin, että monipuolisuus ja mahdollisuus luontomatkailusta nauttimiseen vaihtelevasti säilyy myös tuleville matkailijapolville.

Kuva: Elina Sirparanta / Visit Finland

Vastuullisuus ja kestävyys yhdistetään helposti samaa tarkoittaviksi toiminnoiksi matkailussa. Kestävä matkailu tarkoittaa sekä nykyisen että tulevan toiminnan ympäristöllisten, taloudellisten ja sosio-kulttuuristen vaikutusten kokonaisvaltaista huomiointia; matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet ja erityispiirteet huomioidaan kaikessa toiminnassa. Vastuullinen matkailu taas on liiketoimintaa ja yritysvastuuta, jolla pyritään saavuttamaan ja toteuttamaan edellä kuvattua tavoitetta, eli kestävää matkailua. (Business Finland -verkkosivut, n.d.)

Kuva: Harri Tarvainen / Visit Finland

Suomen neljä vuodenaikaa siis tarjoavat mahdollisuuden kiinnostavaan ympärivuotiseen luontomatkailuun joka puolella maatamme sekä kotimaisille että ulkomaisille matkailijoille. Myös VisitFinland pyrkii edistämään matkailua Suomeen kaikkina vuodenaikoina, ei pelkästään talvikuukausina, jolloin luontomatkailijoita saadaan tasaisesti ympäri Suomen, Lapin vetovoimaa väheksymättä. Samalla kun tämä tavoite luo enemmän mahdollisuuksia ja taloudellisesti tasa-arvoisempaa liiketoimintaa eri matkailupalveluiden tarjoajien välille, on erittäin tärkeää huolehtia, ettei ympärivuotinen matkailu kuitenkaan rasita joitakin kohteita ja alueita liikaa.

Suomen luontomatkailussa myös korostetaan hiljaisuutta ja puhtautta, mitkä ovat erinomaisia erottautumiskeinoja kiireisessä maailmanmenossa, joten näistä kannattaisi jatkossakin pitää kiinni. Vastuullisuus ja kestävyys eivät ole yksin kenenkään harteilla, vaan siihen pyrkivät jokainen matkailupalveluiden tuottaja ja matkailutoimija – myös matkailijoilla itsellään on vastuu ylläpitää kestävää kehitystä matkailussa. Tästä viestiminen syyllistämättä, ja matkailuyritysten ja -toimijoiden omia tekoja esimerkkinä käyttäen, viesti vastuullisuuden ja kestävyyden tärkeydestä saadaan yhdessä parhaiten perille.

Kuva: Visit Finland

Eri vuodenaikojen ympärille keskittyvistä ohjelmapaketeista saadaan hyvinkin erilaisia kokonaisuuksia, vaikka niissä hyödynnettäisiinkin samoja elementtejä ja palvelumoduuleja esimerkiksi majoituspaikan tai luontoon liittyvien aktiviteettien suhteen. Talvipaketti maatilalla ei luonnollisestikaan näytä samalta kuin kesäaikaan sijoittuva paketti samassa ympäristössä. Luonnon erilaisuus ja vaihtuvuus asettavat tähän niin rajoitteensa kuin myös mahdollisuutensa, sillä esimerkiksi veden olomuodolla tai luonnosta löytyvillä raaka-aineilla on oma tyypillinen aikansa ja paikkansa. Luovuudella sekä eri luontotyyppien ja vuodenaikojen ominaispiirteisiin perehtymällä on luonnon hyödyntämisessä matkailussa kuitenkin vain taivas rajana.

Teksti: Anniina Leikas, toisen vuoden matkailun opiskelija

Viittaukset:

Business Finland -verkkosivut, n.d. Vastuullisuus: Kestävä matkailu lyhyesti.

Kaikkonen, H., Virkkunen, V., Kajala, L., Erkkonen, J.,Aarnio, M. ja Korpelainen, R. 2014. Metsähallitus. Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista – Tutkimus kävijöiden kokemista vaikutuksista.

Harjoittelusta lisää itsevarmuutta omaan osaamiseen

Kuuntelen kuntien ilmastoviestinnän haasteita käsittelevää webinaaria, päivitän matkailijan palveluopasta kesälle 2021, odotan paikallisen yrityksen edustajan tuomia vauvalahjoja ja mietin, että tenttiin pitäisi lukea, kun pääsen kotiin.

Olen toiminut nyt yhteensä 9 kuukautta Punkalaitumen kunnan matkailusihteerinä, ensin osa-aikaisena koronan aiheuttaman epävarman tilanteen vuoksi ja nyt kokoaikaisena. Helmikuu on viimeinen kuukauteni tässä työssä ja harjoittelu on raporttia vaille valmis, koko koulutuksestakaan ei puutu enää kuin yksi kahden opintopisteen kurssi. Harjoittelutunteihini sisältyy niin paljon erilaisia asioita, etten edes jaksa luetella. Työ on ollut mielenkiintoista, muuttuvaa, hektistä ja mikä tärkeintä, hauskaa.

Pikaisen googletuksen perusteella huhtikuussa 2020 Euroopassa oli yli miljoona koronavirustartunnan saanutta, kun taas nyt tammikuussa 2021 Euroopan tautitapaukset ovat melkein 100 miljoonan luokkaa. Pandemia on koskettanut meistä jokaista, mutta erityisesti se on kurittanut opiskelemaani alaa. Koen kuitenkin olevani äärimmäisen etuoikeutetussa asemassa siinä mielessä, että harjoitteluni ei peruuntunut, sillä näin kävi valitettavan monelle. Koko SAMKin henkilökunnalle kiitokset kaikista toimista ja linjauksista, joilla on pystytty turvaamaan opiskelijoiden terveys näinä aikoina.

Harjoitteluni on ollut suurimmaksi osaksi alueen matkailun kehittämistä ja sosiaalisessa mediassa tehtyä kuntamarkkinointia sekä positiivisen kuntakuvan luomista ja ylläpitämistä uusien ja vanhojen kuntalaisten keskuudessa. Yhdeksän kuukauden aikana olen ideoinut erilaisia toimenpiteitä matkailijoiden saavuttamiseksi, alueen palveluiden esilletuomiseksi sekä yritysten ja kunnan välisen yhteistyösuhteen kehittämiseksi. Tämän lisäksi olen löytänyt kaksi itsellenikin ”uutta” luontomatkailukohdetta, tehnyt videoita, järjestänyt tapahtumia, ottanut kuvia ja luonut melkein vuoden mittaisen sosiaalisessa mediassa tapahtuvan kampanjan, jolla halutaan tuoda Punkalaidunta esiin ja kertoa 42 eri ihmisen näkökulmasta, mitä asioita punkalaitumelaisuuteen sisältyy. Muun muassa. Kirjoitin myös opinnäytetyöni harjoittelun ohessa. Työssä käsiteltiin alueen matkailuyritysten yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa. Näin jälkikäteen on mukava todeta, että työtä oli helppo ja kiva tehdä, vaikka aika ajoin olikin raskasta yhdistää harjoittelu, opinnäytetyö ja muu koulu.

Koronapandemiasta huolimatta harjoitteluni on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen, opettavainen ja innostava. Olen oppinut matkailusta sekä alana että aiheena paljon niin yksityishenkilöiden, yrittäjien kuin kuntaorganisaationkin näkökulmasta. Olen saanut tavata vanhoja tuttuja ja täysin uusia ihmisiä, tuoda omia mielipiteitäni ja näkemyksiäni esiin, kuunnella ja puhua sekä opettaa ja oppia.

En aio valehdella, joskus luennoilla istuessani olen pohtinut, että mitä hyötyä tästä on tulevaisuudessa. Nyt harjoitteluni loputtua olen kuitenkin täysin varma, että opintosuoritusotteessani ei ole yhtäkään kurssia, jonka teoriaa tai muita oppeja en tässä työssä olisi hyödyntänyt – jos ”Ammattikorkeakouluopinnot käyntiin” -opintojaksoa ei lasketa mukaan.

Harjoittelun myötä itsevarmuuteni, kirjoitus- ja esiintymistaitoni sekä havainnointi- ja muutoskykyni ovat kehittyneet hurjasti. Olen ideoinut kymmeniä uusia asioita ja toimenpiteitä, kuluttanut satoja kuppeja kahvia, kirjoittanut tuhansia sanoja ja kysynyt miljoonia kertoja apua. Olen varma, että koulutuksestani ja harjoittelustani saama tietoperusta ja erilaiset taidot ovat äärimmäisen hyödyllisiä tulevaisuudessa. Kiitos SAMK, henkilökunta ja opiskelijatoverini saamastani avusta ja tuesta. Kiitos Punkalaitumen kunnalle mahdollisuudesta kehittää itseäni ja näyttää, mihin kaikkeen voin pystyä.

Teksti ja kuvat: Tiia Korhonen, kolmannen vuoden matkailun opiskelija

SAMK EduTravel is a double opportunity for education travel

If you work or study at SAMK, did you know an incoming travel agency dedicated to educational travel operates within our school? Then, meet EduTravel (formerly SAMK Bridge).

At EduTravel we organize visits for Asian students and education professionals interested in the Finnish educational system. The visitors attend classes or meet Finnish education professionals, and the reputation of the Finnish educational system makes Finland a very popular destination for education travel.

However, with EduTravel, the visitors are not the only ones benefitting from a learning experience, as every semester a team of students is hired, doing alternative tasks relating to their courses, which is also constructive for the travel agency itself. In normal times the work for students is mainly to prepare the visits for groups from abroad, and coordinating the details of the visits between foreign tour operators and our local schools and service providers. Fall 2020 proved quite different, however, with the pandemic and strong travel restrictions.

Studying with EduTravel

Last semester, Fall 2020, we were a team of 5 students: four of us second year and one a third year student of International Tourism Management. We all worked for the same goal: strengthening the basis of EduTravel and starting the foundation to make it more visible. If you answered yes to the question above “did you know that there is, in SAMK, an incoming travel agency dedicated to educational travel?” it means we had done a good job!

We had different tasks covering three different classes with alternative assignments to earn our credits:

  • Digital Marketing Communication and Content Management: tasks relating to starting the foundation for visibility through the website and social media channels.
  • Tourism Product and Experience Design: tasks related to building EduTravel packages (a very fulfilling experience learning what a package should contain and how to address the customer, which helped us build brochures with a much more comprehensive description of our beautiful Satakunta and all what visitors can discover coming here!)
  • International Tourist and Tourism Markets: for this course two students wrote ABCs about cultural dos and don’ts in China and Japan.

This way we were given the opportunity to learn by doing, applying action to theory. There was a real professional outcome with responsibility added to the academic learning.

Learning by doing, as we did, is one of the main defining points of the Finnish educational system, as opposed to remembering facts by heart.

Meet our Fall 2020 team of five students with two of the EduTravel mentors

Virtual Roadshow

Another great opportunity we were given last semester was to participate in a virtual roadshow with Chinese tour operators, organized by Visit Finland, enabling Finnish suppliers to market their services and find new possible partners.

The roadshow took place for a full week late November and was mentioned on our Facebook page, and generated positive new connections. We, students, did not actively participate in the meeting (we had classes and other assignments), but we were very active in the preparation for it: two of us wrote introductions, one of us a sales speech, another prepared needs charting to define what the tour operator on the other end of the call was looking for, and two of us did some benchmarking prior to the roadshow to evaluate competition and define what was unique about SAMK EduTravel. This was really fast paced but went smoothly, and we received very positive feedback about our work. We were given daily details about meetings which helped especially the student doing the follow up after the meetings (informative emails to keep the new connections active).

This roadshow was a really interesting, fast paced project where we all got involved. It also opened the door to the possibility of virtual “camps” where we could organize online classes.

Screenshot of the roadshow homepage with highlights of our presentation

Working during a pandemic

Fall 2020 was really interesting as it gave us another perspective to working in a travel agency: internal development activities offered different experiences when tourism is more closed to travel than welcoming it. We were able to look more deeply at what needs constant attention, and this period of pandemic, ironically, was a perfect opportunity for this experience, as we did not have the stress of planning visits and could really concentrate on the tasks and assignments we were given.

Furthermore, knowing the activities of EduTravel also allows us to do half our internship there, which is like a life saver right now when the pandemic has made it hard to find a place to work and many students from the previous year are still looking for a place to do their internship too.

To SAMK students, if this interested you, make sure to apply next time a recruiting email is sent to all Tourism and Business Administration students!

Text: Marion Plouet and Bogdan Enacica, second year International Tourism Management students
Photos: Bogdan Enacica

Se lentokone lähtee sitten vähän kovempaa kuin iskän Opel

Olen saanut ja pystynyt matkustelemaan elämäni aikana paljon. Kipinä matkusteluun syttyi lapsena, kun löysin isäni passin ja ihmettelin sen leimoja. Isä matkusti hyvin paljon työn vuoksi ja muistan, kuinka kuuntelin haltioituneena tarinoita lentämisestä ja erilaisista kaupungeista, joissa hän oli käynyt. Selaisin useasti passia yksikseni ja katselin leimoja. Päätin että minä kierrän isona maailman ympäri. Matkakuumeeni alkoi siis suhteellisen aikaisin, silloin kun en tiennyt matkustamisesta vielä mitään. Olin kuitenkin jo 16-vuotias, kun lähdin ensimmäistä kertaa ulkomaille lentäen, kaveriporukan kanssa Lontooseen. Matkalla Tampereen lentokentälle isä laittoi viestin ”Se lentokone lähtee sitten vähän kovempaa kuin iskän Opel”.

Totta kai olin käynyt Ruotsissa ja Virossa, mutta kuka niitä laskee, eivät ne matkat laivalla naapurimaahan tuntuneet niin jännittäviltä. Nuorena opiskelut veivät minut myös Berliiniin kahdeksi kuukaudeksi. Paikallinen vaihto-oppilaista vastuussa oleva opettaja merkitsi metrokarttaani alueet, joihin ei kahden nuoren naisen kannata mennä hortoilemaan. Opettajan ei olisi kannattanut tätä tehdä, sillä juuri sinnehän me menimme. Mieleeni syöpyi myös ikuisesti oman metropysäkkini nimi sekä se, että Saksassa saa ostettua alkoholia mihin kellonaikaan tahansa. Suomeen palattuani lähikaupan alkoholin vähittäismyynnin aikarajat aiheuttivat jonkinlaisen käänteisen kulttuurishokin.

Lontoo 2010
Italia 2011

Lähdin myös hyvin omatoimisesti ystäväni houkuttelemana suorittamaan Kalifornian osavaltioon ravintola-alan opiskeluiden viimeistä kahden kuukauden harjoitteluani. Ilmoitin opettajalleni, että olen löytänyt à la carte -ravintolan rapakon toiselta puolelta ja hain koululta taloudellista tukea, jota sain huimat 400 euroa. Lähtöpäivänä itkin silmät päästäni pelonsekaisin tuntein mutta palasin kotiin mukavan työtodistuksen ja satojen uusien kokemusten kanssa.

Anaheim
Las Vegas

Minä maailmankansalainen?

Matkailijana koen olevani seikkailunhaluinen ja utelias. En helposti päädy samaan kohteeseen tai maahan kahta kertaa, sillä tavoitteenihan oli jo lapsena käydä kaikissa maailman maissa. Tietynlainen turvallisuus pitää seikkailuissa kuitenkin olla. En pidä vaaran tunteesta ja nyt vanhempana en enää tieten tahtoen hakeudu isojen kaupunkien vaarallisille alueille. Etsin kuitenkin jatkuvasti uusia kokemuksia ja haluan koetella rajojani. Matkustaessani myös itsevarmuuteni on kasvanut ja olen oppinut ymmärtämään erilaisia näkemyksiä elämästä. Olen huomannut myös olevani entistä enemmän kiinnostunut luonnonsuojelusta.

Vaikka olen tutustunut moniin kulttuureihin, ihmisiin ja heidän tapoihinsa en pidä itseäni äärimmäisenä maailmankansalaisena, sillä kotiin on aina mukava palata ja taustani sekä uskontoni ovat minulle tärkeitä ja Suomi tulee aina olemaan iso osa identiteettiäni. Kuitenkin vain matkustamisen kautta olen oppinut näkemään asioita globaalimmasta perspektiivistä. Olen ymmärtänyt kuinka etuoikeutetussa asemassa olen, kun sain syntyä Suomeen ja mitä voisin tehdä sen eteen, että maailmassa kaikilla olisi samat oikeudet ja elinolosuhteet kuin minulla. Ehkä koulutukseni kautta minulle voi avautua esimerkiksi mahdollisuuksia työskennellä kestävän kehityksen puolesta.

New York
Indonesia

Matkoilta opiskelemaan matkailua

Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista kulttuureista sekä kielistä ja näistä syistä lähdin opiskelemaan matkailualaa. Rehellisesti sanottuna en tiennyt alkuun matkailun restonomin koulutuksesta mitään. Vahvana taustavaikuttaja alan valintaan toimi myös rakas siskoni, joka yli-innokkaana opinto-ohjaajana päätyi siihen tulokseen, että matkailuala sopii vahvasti minunlaiselleni persoonalle. Sisko on ollut oikeassa ainakin tähän asti.

Olen huomannut, että ihmiset kuvittelevat matkailualalla työskentelevän matkustavan paljon, mikä ei valitettavasti pidä paikkaansa. Eri työtehtävät liittyvät kyllä vahvasti matkustamiseen, mutta ne vain koskevat lähinnä muiden matkustamista eikä minun. Tämän koulutuksen mahdollisuudet erilaisiin työtehtäviin ovat niin laajat, etten vielä osaa edes sanoa, missä työtehtävässä haluaisin valmistumisen jälkeen työskennellä. Tällä hetkellä minua kiinnostaa kotimaan matkailun kehittäminen ja toisaalta myös ulkomailla työskentely. Onneksi opiskelua on vasta ensimmäinen syyslukukausi takana ja paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia vielä edessäpäin, jotka voivat avata ovia minne tahansa.

Teksti ja kuvat: Nelli Välimäki, ensimmäisen vuoden matkailun opiskelija

Use of Natural Resources in Tourism -opintojaksolla ideoitiin uutta suomalaisesta luonnosta

Use of Natural Resources in Tourism -kurssilla käsittelimme luonnonvarojen kestävää käyttöä matkailun osana. Sivuamme kaikilla kursseillamme aihetta, mutta oli mukavaa kerrankin perehtyä siihen syvemmin. Kurssin aihepiiri onkin erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Eräällä luennollamme vieraili myös Oras Tynkkynen (SITRA), joka kertoi muun muassa  lentomatkailun ympäristöhaasteista ja ilmastonmuutoksesta. Mielenkiintoisesta vierailusta jäi paljon pohdittavaa!

Kurssin inspiroivana tehtävänä oli luoda uudelle NorthernLUX -yritykselle päiväohjelmapaketti vapaalla ja rennolla tyylillä mielikuvitusta käyttäen. NorthernLUX yhdistää luksusmatkailun luonnon kauneuteen, puhtauteen sekä hiljaisuuteen hyödyntäen tunnelmallisuutta ja tarinallisuutta.

Inspiraationa syksyinen suoluonto

Kurssitehtävän teemaksi ryhmämme valitsi syksyisen mökkiretken, ympäristöksi suomaiseman sekä aktiviteetiksi luontovalokuvauksen. Tehtävänantona oli kuvailla yksityiskohtaisesti ja tarinallisesti ohjelmakokonaisuutta sekä tuoda ilmi tunnelmia sen aikana. Luonnon rouheuden ja ylellisyyden yhdistäminen oli ajatuksena kiinnostava ja sai meidät pohtimaan luontomatkailua uudesta näkökulmasta. Eihän mökkeilyn ja ulkoilun aina pidä olla vaatimatonta ja yksinkertaista!

Kuva: Pixabay
Kuva: Pixabay

Halusimme tuoda ylellisyyttä esiin tarjoamalla asiakkaille henkilökohtaista palvelua oppaan viedessä asiakkaat valokuvausretkelle ja kokin valmistaessa ateriat mökissä ja suoympäristössä. Kattauksissa käytetään kauniita astioita ja luonnonmateriaaleja, ruoka on kotimaista luomua. Ideoimamme mökki on myöskin teemaan sopivasti ylellinen, tunnelmallinen ja saumattomasti luonnon yhteydessä.

Mielestämme suo ympäristönä on aliarvostettu. Suon mystistä ja ainutlaatuista tunnelmaa, sekä erityistä luontoa voisi käyttää useammin matkailun vetonaulana. Suo on monille tuntemattomampi osa suomalaista luontoa, vaikka sen osuus maamme pinta-alasta onkin merkittävä. Itsekin opimme uutta suoluonnosta ja sen mahdollisuuksista matkailun osana.

Kuva: Pixabay
Kuva: Pixabay

Kurssi oli mielestämme yksi parhaista tähän mennessä, sillä saimme käyttää luovuutta ja mielikuvitusta oppien samalla tärkeästä aiheesta, ympäristöä kunnioittavasta ja kestävästä matkailusta.

Teksti: Toisen vuoden matkailun opiskelijat Kaisa Vapaala, Kira Luonsinen ja Elina Toivanen

Millaista on matkailu vuonna 2030?

Vuosi 2030 tuntuu kaukaiselta ajatukselta, mutta mieti, se on oikeasti vain 10 vuoden päässä! Hullua. Millaistahan silloin on? Lapsena sitä olisi vastannut, että autot lentävät ja asumme avaruusmaisessa ympäristössä. No, eihän se oikeastaan ole kaukaa haettua, kun tarkkaan miettii. Keskitytään tällä kertaa kuitenkin aiheeseen, jota itse mietin paljon, matkailuun. Seuraavassa tekstissä kirjoitan itselleni, joka elää edelleen vuodessa 2020.

”Hei, minä olen sinä vuodessa 2030!

Matkailu muutti muotoaan paljon vuosien 2010-2020 välillä, moneen suuntaan, näin olen kuullut. Kotimaassa matkattiin enemmän ja ehkä perinteiset rantakohteet eivät enää houkutelleet muita kuin Viljoa ja Maisaa Karviasta. Mutta voitko uskoa: tänä vuonna Viljo ja Maisa matkasivat Turkin hiekkarannoille kotisohvaltaan! Tietäisitpä vaan kuinka helppoa ja hauskaa virtuaalimatkailu on, ei tarvitse jonottaa missään eikä olla tönittävänä. Kuulin silti vanhemmalta herralta, että aikanaan suomalaiset tykkäsivät jonottaa paikkoihin tunti kaupalla? Kuulostaa hullulta.

Kuva: Pixabay

Luin vanhoja kouluaikaisia esseitä, joita olit kirjottanut korkeakoulussa, miksi silloin puhuttiin paljon lentämisestä? Nykyään lentäminen on harvinaista, paikkoihin kuljetaan paljon junilla ja muilla kyydityksillä, jos siis on tarve. Moni ei oikeastaan enää suuntaa ulkomaille, vaikka hinnat ovatkin alhaisia. Jotkut tietenkin sitäkin tekevät, jos kaipaavat elämäänsä jotain todella erityistä.

Puhuttiinko vuonna 2020 paljon päästöistä? Nyt vuonna 2030 sitä tarkkaillaan paljon: paljonko autosi saastuttaa ja paljonko oma hiilijalanjälkesi on. Itse pyrin siihen, että jokainen jäte olisi kierrätettävää materiaalia ja uusiokäytettävissä. Kirjotit aikanaan myös lentokoneiden uusiutuvasta polttoaineesta – sitä ei vieläkään olla saatu käyttöön, sillä se on edelleen hyvin kallista ja lentämistä ei enää harrasteta muuta kuin pitkiin työmatkoihin tai satunnaisiin lomamatkoihin.

Tiedän, että halusit nuorempana paljon päästä Japaniin katselemaan ja ihmettelemään – nyt se on mahdollista helposti! Aasiaan matkaaminen on nykyään mahtava seikkailu ja hyvin yleistä, varsinkin Suomesta. Pääsemme junalla Venäjän halki melkein sen itäisimpään kolkkaan, josta matka jatkuu laivalla meren kautta Japaniin. Matka toki kestää kauan, mutta se onkin seikkailu ja minkälaisia maisemia siinä näkeekään! Tietysti kohteeseen voi myös lentää, mutta mitä hauskaa siinä olisi? Junamatkalla tapaa ihmisiä eri kulttuureista ja näkee sellaisia nähtävyyksiä, joista ei osannut edes haaveilla.

COVID-19 jätti jälkensä matkailuun varmasti jo vuonna 2020, nykyään se on vain vanha uutinen. Matkailu muuttui paljon sen jäljiltä, mutta parempaan suuntaan. Ihmiset alkoivat välittää ympäristöstä enemmän ja suojelemaan kohteita, jotka olivat kärsineet suuresta turistimäärästä. Maskeja näkee edelleen kaduilla ja kaupoissa, mutta suurin vaara loppui yhtä nopeasti kuin se alkoikin.

Toivottavasti vuodessa 2020 kaikki on hyvin! Täällä tulevaisuudessa odottaa parempi maailma, kunhan teette siellä menneisyydessä oikeita valintoja. Kaikki on kiinni teistä!”

Teksti: Peppi Lehtojoki, matkailun viimeisen vuoden opiskelija

Designing digital routes and the importance of testing

It is a cool and crispy morning in December. The sky is grey and dripping as our hardworking students make their way to Kirjurinluto in a happy mood. They are on their way to test their route produced as a course assignment in collaboration with DigiLuonto Satakunta project.

SAMK often provides different and interesting alternative projects for the students to work on. On the course Tourism Product and Experience Design, second year students of International Tourism Management were given an assignment to work on in collaboration with DigiLuonto and the Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark to produce themed routes for the region.

Throughout the whole project all groups had a chance to implement their creativity while doing their routes. That was a truly great opportunity! We not only got skills in creating, testing and bringing our ideas in life, but also had a lot of fun working in the assignment together!

At the end of the Autumn, we were told to test the route before finalizing the details. This proved crucial! Before the product can be published to consumers it must be tested in order to assess potential defects and improvements before it is released for commercial use.

Our themed route

Different student groups had been assigned with different interactive, themed trails to work on during this semester. These themes included aviation history, wellbeing, outdoors action and geology.  

Our group was in charge of creating a wellbeing route in Jämijärvi region. While doing this task, we managed to come up with a lot of creative activities which can be done throughout the route, for instance guided meditation, physical exercise like yoga in the forest, and creating art in nature such as drawing mandalas on the sand. The main concept is to connect yourself with the nature, get some relaxation from the big and noisy towns and generally have a great time.

The whole process was creative and fun! We went to Jämijärvi and wandered through the forests in order to catch the inspiration which could lead to thinking up new ideas. Although it was a long process, we didn’t feel bored – vice versa, we were encouraged doing this assignment, which we considered to be a very positive attitude.

The importance of testing

During the testing phase, we were facing some inconveniences with the product, and the application itself. The content was provided prior to the testing, but some parts of it could not yet be found in the application. But one needs to keep in mind the application is still being developed!

Because of the pandemic, a member of the group could not participate in the testing in person. That did not stop the innovative and hardworking students! They video called him to help him participate in this activity as well.

It is definitely important to test your route or it might not function up to the standards required by the customer. There may also be unexpected bugs and missing features which are essential in making the experience. Testing also helps you realize what is working, what is not working, does something need to be aaded, is it easily accessible or usable?

The activities we had designed within the digital points of interest were fun and active. Here in this picture you can see our group doing physical exercises within the route we are testing:

After testing for a while, we realized there are still some technical difficulties within the application, but regardless it is almost ready to be released into commercial usage. The content still may be improved to make the app as user friendly as possible, but it is almost ready.

Text: Kalle Kaseva and Kristian Surmai, second year students of International Tourism Management
Photos: Kalle Kaseva, Kristian Surmai, Ella Sten, Sina Khabbazi

Minä matkailijana – historiafania kiinnostaa myös matkailun tulevaisuus

Matkailu on aina ollut osa minun elämääni. Vaikka en ole päässyt matkustamaan niin paljon kuin osa ikäisistäni, koen silti, että olen oppinut hurjasti erilaisista kulttuureista ja elämäntavoista. Koen matkailun tärkeäksi, sillä se antaa rutkasti iloa elämään. Kaikki rahat mitä olen matkustamiseen laittanut, ovat olleet taatusti sen arvoisia.

Minulle matkakohteen valinta on aina ollut erityisen tärkeää. En niinkään suosi halpoja äkkilähtöjä, tai lähde matkalle sillä perustein, että täytyy nopeasti päästä lämpöiseen. Kohdetta miettiessä, haluan sen tarjoavan minulle jotain uutta ja opettavaista. Tavoittelen myös sellaisia kerran elämässä -kokemuksia, sillä ne yleensä ovat niitä ikimuistoisimpia. Lähellä sydäntäni on historia ja kulttuuri, minkä vuoksi tällaiset kohteet ovat ehdottomasti listallani kärjessä.

Kaikki matkat, mitä olen tehnyt, ovat olleet lomamatkoja. Kuitenkin loma tarkoittaa minulle muutakin kuin auringonottoa rannalla. Paikalliseen elämäntapaan ja ruokaan tutustumisen lisäksi nautin erilaisten nähtävyyksien kiertelystä.

Mieleenpainuvimmat matkamuistoni

Mieleenpainuvimmat matkakohteet ovat olleet Egypti ja Israel. Kyseisissä kohteissa pääsin tutustumaan historiaan ja paikalliseen kulttuuriin. Samalla myös oppi katsomaan maailmaa paljon avarammin ja näkemään asioita aivan uusista näkökulmista. Erityisesti Israelilla oli minulle todella paljon annettavaa, sillä pääsin käymään Jerusalemissa, mikä oli historiafanille ikimuistoinen kokemus.

Lisäksi täytyy mainita Pariisi, jolloin pääsin käymään muun muassa Louvressa ja Versaillesin palatsissa. Matka oli erityinen myös sen vuoksi, että paikalliset asukkaat tarjosivat meille majoituksen ja ruuan. Pääsimme siis todella tutustumaan aitoon ranskalaiseen elämäntapaan.

Tulevaisuuteni matkailualan ammattilaisena

Ei ole ollut itsestäänselvyys, että löydän itseni opiskelemassa matkailualaa. Silti olen aina tiennyt, että haluan työskennellä ihmisten, kulttuurin ja historian parissa. Olen kuitenkin enemmän kuin tyytyväinen tähän valintaan, sillä uskon että matkailualan ammattilaisena pystyn hyödyntämään kaikkea edellä mainittua.

Tulevaisuudessa haluan tarjota ihmisille mahtavia kokemuksia ja muistoja matkailun avulla. Haluan olla osana vaikuttamassa siihen, millaisena matkailun tulevaisuus näyttäytyy. Yksi unelmistani olisi myös kehittää historiamatkailua kotimaassa, sillä tiedän, että Suomessa on valtavasti potentiaalia siihen.

Teksti: Ada Hannula, matkailun ensimmäisen vuoden opiskelija
Kuvat: Pixabay